Real Madrid
foto Odriozola
19
Álvaro Odriozola Arzallus

Odriozola

Defender
Date of birth: 14/12/1995
Place of birth: Donostia
Nationality: Spanish
+ Statistics 2018-2019