R. Zaragoza
foto Álvaro
9
Álvaro Vázquez García

Álvaro

Forward
Date of birth: 27/04/1991
Place of birth: Badalona (Barcelona)
Nationality: Spanish
+ Statistics 2018-2019